Jan van der Veer   beeldende kunst  curator  interieurs
 
 
 

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld, kan aan die informatie geen rechten worden ontleend. Alle informatie op deze website kan aan verandering onderhevig zijn.

De informatie in deze website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Jan van der Veer zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Jan van der Veer en wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

 
disclaimer